Praktika MFF UK

Praktika, co jsem absolvoval na Matfyzu

Akce spojené se vzděláváním

Různé konference a podobné akce spojené se vzděláváním, kterých jsem se zúčastnil

Různé akce, kterých jsem se zúčastnil

Ať už aktivně jako organizátor či jako účastník

Čí-že-to jsou tohle stránky?

FYKOS

Fyzikální korespondenční seminář Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Účastnil jsem se 2007-09, 2009~2022 jako aktivní organizátor, teď už jenom něco občas a jsem v komisích Fyziklání a Fyziklání Online.