Praktika MFF UK

Praktika, co jsem absolvoval na Matfyzu

Akce spojené se vzděláváním

Různé konference a podobné akce spojené se vzděláváním, kterých jsem se zúčastnil

Různé akce, kterých jsem se zúčastnil

Ať už aktivně jako organizátor či jako účastník

Čí-že-to jsou tohle stránky?

FYKOS

Fyzikální korespondenční seminář Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Účastnil jsem se 2007-09, organizuji 2009-dosud.